Vývoj léčivých látek

Zavedli jsme špičkovou infrastrukturu potřebnou k vývoji jak tradičních, tak tzv. vysoce účinných léčivých látek. Pokud jde o vysoce účinné léčivé látky, naši zaměstnanci pracují od těchto látek zcela odděleni a při manipulaci s přístroji a zařízeními – která jsou umístěna v průhledných, uzavřených izolátorech - používají speciální rukavice. Toto moderní izolátorové uspořádání zajišťuje příhodné a bezpečné pracovní prostředí, přičemž své prostředí chráníme uzavřeným systémem shromažďování a likvidace odpadu.

Analytické testování léčivých látek
Jeho cílem je analyzovat chemickou strukturu, fyzikální charakteristiky, čistotu a stabilitu těchto vybraných kandidátních léčivých látek a na základě těchto údajů vybrat nejvhodnější formu k dalšímu vývoji. Během procesu vývoje léčivé látky musí být paralelně se zvyšováním měřítka a finalizací výrobního procesu předmětem vývoje rovněž analytické metody. Nakonec se ustaví soubor analytických metod vhodných ke komplexnímu popisu kvality léčivé látky. Tyto analytické metody budou používány při kontrolách kvality a propouštění přípravku.
Více informací
Jeho cílem je analyzovat chemickou strukturu, fyzikální charakteristiky, čistotu a stabilitu těchto vybraných kandidátních léčivých látek a na základě těchto údajů vybrat nejvhodnější formu k dalšímu vývoji. Během procesu vývoje léčivé látky musí být paralelně se zvyšováním měřítka a finalizací výrobního procesu předmětem vývoje rovněž analytické metody. Nakonec se ustaví soubor analytických metod vhodných ke komplexnímu popisu kvality léčivé látky. Tyto analytické metody budou používány při kontrolách kvality a propouštění přípravku.
Více informací
Věděl jsi?
Přehrát video
1
Přehrát video
Vývoj léčivých látek v laboratorním měřítku
Jeho cílem je vybrat kandidáty na generické léčivé látky, vhodné k vývoji z hlediska práv k duševnímu vlastnictví, toxikologického a technologického hlediska a vyvinout syntetické procesy výroby těchto léčivých látek.
Více informací
Jeho cílem je vybrat kandidáty na generické léčivé látky, vhodné k vývoji z hlediska práv k duševnímu vlastnictví, toxikologického a technologického hlediska a vyvinout syntetické procesy výroby těchto léčivých látek.
Více informací
Věděl jsi?
2
Scale-up farmaceutické substance
Jeho cílem je analyzovat faktory ovlivňující fyzikální/chemickou kvalitu během zvětšování měřítka výrobního procesu, studovat práškové technologické procedury, optimalizovat proces a specifikovat charakteristiky finálního přípravku. Od laboratorní šarže se množství látky postupně zvyšuje na množství průmyslové šarže — tj. na velikost průmyslové výrobní šarže.
Více informací
Jeho cílem je analyzovat faktory ovlivňující fyzikální/chemickou kvalitu během zvětšování měřítka výrobního procesu, studovat práškové technologické procedury, optimalizovat proces a specifikovat charakteristiky finálního přípravku. Od laboratorní šarže se množství látky postupně zvyšuje na množství průmyslové šarže — tj. na velikost průmyslové výrobní šarže.
Více informací
Věděl jsi?
Přehrát video
3
Přehrát video
Sestavování přihlášky vynálezu
Pokud vede vývoj k inovaci, k nové formě léčivé látky nebo způsobu, který je hodnotný z pohledu práv k duševnímu vlastnictví, je důležité získat patentovou ochranu, aby se zvýšila naše konkurenceschopnost.
Více informací
Pokud vede vývoj k inovaci, k nové formě léčivé látky nebo způsobu, který je hodnotný z pohledu práv k duševnímu vlastnictví, je důležité získat patentovou ochranu, aby se zvýšila naše konkurenceschopnost.
Více informací
Věděl jsi?
4
Analýza duševního vlastnictví
Cílem tohoto procesu je prozkoumat informace dostupné v odborných publikacích, přihláškách vynálezů a udělených patentech – tedy zjistit platná omezení týkající se práv k duševnímu vlastnictví.
Více informací
Cílem tohoto procesu je prozkoumat informace dostupné v odborných publikacích, přihláškách vynálezů a udělených patentech – tedy zjistit platná omezení týkající se práv k duševnímu vlastnictví.
Více informací
Věděl jsi?
Přehrát video
5
WarningVáš prohlížeč je zastaralý. Použijte prosím aktualizovanou verzi! Chrome || Firefox