Výzkum a vývoj

Inovace jsou jedním z pilířů naší strategie. Na výzkum a vývoj věnujeme 48 milionů EUR.

Klikněte zde a dozvíte se více

Výzkum a vývoj

Jedním ze základních pilířů naší strategie jsou inovace. Ve finančním roce 2022/2023 jsme věnovali v48 milionů EUR na výzkum a vývoj.

Výzkum a vývoj mají v naší strategii zásadní význam; naše společnost považuje neustálé obnovování a inovace za jednu z našich základních hodnot.

Na regionální úrovni utrácíme mimořádnou částku 48 milionů EUR ročně na generický rozvoj. Tato částka představuje téměř 8% našeho obratu. Hlavním cílem našeho generického vývoje účinných látek je vypracování nového výrobního procesu, který je příznivý z hlediska technologie a patentování. Nová metoda může být další syntézní cestou nebo optimalizací již existující. Naše činnosti v oblasti vývoje produktů se zaměřují na vývoj léčiv, které poskytují pacientům přidanou hodnotu, v kombinaci s terapeutickými řešeními dostupnými na trhu.

WarningVáš prohlížeč je zastaralý. Použijte prosím aktualizovanou verzi! Chrome || Firefox