Zásady ochrany osobních údajů

 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností EGIS Praha, spol. s r. o., IČO: 63982722, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“), pro účely zajištění plnění povinností Správce týkajících se farmakovigilance humánních léčivých přípravků, reklamní a marketingové činnosti, výzkumu a vývoje v oblasti humánních léčivých přípravků, evidence kontaktů obchodních zástupců Správce se zdravotnickými odborníky a průzkumů týkajících se léčivých látek a některých léčivých přípravků.

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa, specializace, telefon, e-mail, ordinační hodiny, počet pacientů a informace a poznatky ohledně předepisovaných a doporučovaných humánních léčivých přípravků. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Současně potvrzuji, že jsem byl Správcem před udělením souhlasu informován, že údaje budou uloženy po dobu trvání spolupráce se Správcem realizované návštěvami jeho obchodních zástupců. I po skončení této spolupráce budou u Správce uloženy kontaktní údaje nezbytné pro plnění farmakovigilančních povinností Správce. Osobní údaje mohou být uloženy v datových úložištích na území do států, které nejsou členy Evropské unie, konkrétně Kanady a Spojených států amerických. Ohledně těchto států existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů. Rovněž jsem byl informován, že osobní údaje mohou být předány třetí osobě za účelem navázání spolupráce při průzkumech týkajících se léčivých látek a některých léčivých přípravků.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tedy o právu požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, právu na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost těchto údajů a právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů proti jejich zpracování. Rovněž jsem byl poučen o právu tento souhlas kdykoli odvolat písemným prohlášením doručeným Správci. Toto odvolání však nemá vliv na zpracování mých osobních údajů od udělení souhlasu do jeho odvolání.

Souhlas uděluji dobrovolně a jeho udělením nebylo podmíněno uzavření či plnění smlouvy či poskytnutí služby.

WarningVáš prohlížeč je zastaralý. Použijte prosím aktualizovanou verzi! Chrome || Firefox